README.md: mention also the tetraflexagon example
[flexagon-toolkit.git] / .gitignore
2018-01-30 Antonio OspiteInitial import