ChangeLog: refresh for v0.3 v0.3
authorAntonio Ospite <ospite@studenti.unina.it>
Fri, 6 Dec 2013 16:46:39 +0000 (17:46 +0100)
committerAntonio Ospite <ospite@studenti.unina.it>
Fri, 6 Dec 2013 16:47:48 +0000 (17:47 +0100)
commitd1e5053b659a5ec31e577443f2b44b91009f691a
tree521e45f1b6d267d977fa2b083723feeb87472b58
parentf28842773343e72a935d0fbbbe08779e5b9a99ba
ChangeLog: refresh for v0.3
ChangeLog