Renamed AM7XXX_IMAGE_FORMAT_YUV_NV12 to AM7XXX_IMAGE_FORMAT_NV12.
authorReto Schneider <github@reto-schneider.ch>
Mon, 23 Jan 2012 16:13:15 +0000 (17:13 +0100)
committerReto Schneider <github@reto-schneider.ch>
Mon, 23 Jan 2012 16:13:15 +0000 (17:13 +0100)
commit8aadc7ab6f9d1aa5b180bc95f509fd54c1cf0d94
tree74691a0661968afa6f773930172bc689dba8b779
parent6214644994774d4000ff747b7cd577066d679744
Renamed AM7XXX_IMAGE_FORMAT_YUV_NV12 to AM7XXX_IMAGE_FORMAT_NV12.
src/am7xxx.h
src/picoproj.c