doc/lsusb_dumps: add lsusb_Philips-PicoPix-2055.log
[libam7xxx.git] / ChangeLog
2013-07-28 Antonio OspiteRelease version 0.1.4 v0.1.4
2013-03-14 Antonio OspiteRelease version 0.1.3 v0.1.3
2012-03-28 Antonio OspiteRelease version 0.1.2 v0.1.2
2012-03-28 Antonio OspiteRelease version 0.1.1 v0.1.1