doc/lsusb_dumps: add lsusb_Philips-PicoPix-2055.log
[libam7xxx.git] / NEWS
2013-07-28 Antonio OspiteNEWS: fix a typo s/mode/more/
2013-07-28 Antonio OspiteRelease version 0.1.4 v0.1.4
2013-03-14 Antonio OspiteAdd a NEWS file