contrib/performance/README: fix some typos
[libam7xxx.git] / .gitignore
1 *~
2 *.swp
3 *.o
4 picoproj